Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

DOKUMENTY

Podręcznik Operacyjny Projektu

Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi

Ramowy dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskiwania Nieruchomości

Plan Realizacji Zamówień

Aktualnie obowiązujący:

Archiwalne:

Ekspertyzy i opracowania

Sprawozdania finansowe BKP

za rok 2018:

Plany Zarządzania Środowiskiem

Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi

Aneks do Planu Zarządzania Środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu1A.2: Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik

PZŚ dla kontraktu 1B.1/1 (a) Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyc-kiej – Etap II

PZŚ dla Kontraktu 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

PZŚ dla Kontraktu 1B.2/1: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1

PZŚ dla Kontraktu 1B.2/2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 2

PZŚ dla Kontraktu 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 3

PZŚ dla kontraktu 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

Aktualizacja Planu Zarządzania Środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu 1B.3/2 Etap II - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

PZŚ dla Kontraktu 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo

PZŚ dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

PZŚ dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą

PZŚ dla Kontraktu 1B.5/3 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą)

PZŚ dla kontraktu 1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie – Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól

PZŚ dla Kontraktu 1B.6: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Zadanie 1.B6/2: Wężyska – Chlebowo

PZŚ dla Kontraktu 1B.7: WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław

PZŚ dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie

PZŚ dla Kontraktu 1C.1: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga (Słubice)

PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów - PZŚ uwzgledniający uaktualnioną decyzję środowiskową

Projekt aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem

Aneks do Planu Zarządzania Środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu 2A.1/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki

Projekt aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów

PZŚ dla Kontraktu 2A.2/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice

PZŚ dla Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

PZŚ dla Kontraktu 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Kontrakt na Roboty 3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 1, Kontrakt na Roboty 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 2

PZŚ dla Kontraktu 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3

PZŚ dla Kontraktu 3A.3 Odcinek 4 - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

Aneks do Planu Zarządzania Środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

PZŚ dla Kontraktu 3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sędzimira w Krakowie

PZŚ dla Kontraktu 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

PZŚ dla Kontraktu 3B.1: Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

PZŚ dla Kontraktu 3B.2: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu

PZŚ dla Kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

PZŚ dla Kontraktu 3.D1: Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

PZŚ dla Kontraktu 3D. 2/1: Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

PZŚ dla Kontraktu 3D. 2/2: Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów

PZŚ dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce

Plany Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

PPNiP dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze: Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II

PPNiP dla Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik

PPNiP dla Kontraktu 1B.1/1 (b): Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

PPNiP dla Kontraktu 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

PPNiP dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

PPNiP dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

PPNiP dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

PPNiP dla Kontraktu 1B.5/2 – Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą

PPNiP dla Kontraktu 1B.6: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie

ERRATA DO PPNiP – PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ PODKOMPONENT 1.B: Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze Kontrakt 1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wstąpił w prawa i obowiązki Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”. W związku ze zmianą Inwestora zostały zaktualizowane dane kontaktowe do składania skarg i wniosków.

PPNiP dla Kontraktu 1B.7: WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław

PPNiP dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie

PPNiP dla Kontraktu 1C.1: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

ERRATA DO PPNiP – PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ PODKOMPONENT 1C: Ochrona przed powodzią miasta Słubice, Kontrakt na roboty 1C.1 (aktualnie 1C.2) Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wstąpił w prawa i obowiązki Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”. W związku ze zmianą Inwestora zostały zaktualizowane dane kontaktowe do składania skarg i wniosków.

PPNiP dla Kontraktu 2A.1/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów

PPNiP dla Kontraktu 2A.1/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki

PPNiP dla Kontraktu 2A.2/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów

PPNiP dla Kontraktu 2A.2/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice

PPNiP dla Kontraktu 3A.1: Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

PPNiP dla Kontraktu 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy: Kontrakt na roboty 3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1 oraz Kontrakt na roboty 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy –zbiornik Malinówka 2.

PPNiP dla Kontraktu 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3

PPNiP dla Kontraktu 3A.3: Odcinek 4 - prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko

PPNiP dla Kontraktu 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

PPNiP dla Kontraktu 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko

PPNiP dla Kontraktu 3B.1: Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

ERRATA DO PPNiP - PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ PODKOMPONENT 3B: Ochrona przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu, Kontrakt 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza, Kontrakt 3B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza – dokończenie zadań 3 i 4

PPNiP dla Kontraktu 3B.2: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu

PPNiP dla Kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega – etap 1 (Wisła 1)

PPNiP dla Kontraktu 3D.1: Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. „San III – rozbudowa lewego wały rzeki San w km 0+000– 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”

PPNiP dla Kontraktu 3D.2/1: Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

PPNiP dla Kontraktu 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

PPNiP dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce

Projekty Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

Projekt PPNiP dla Kontraktu 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2

Projekt PPNiP dla Kontraktu 3A.5 – Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira w Krakowie

Raporty końcowe z realizacji Planów Zarządzania Środowiskiem

Raport końcowy z realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

Raporty końcowe z realizacji Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

Raport końcowy z realizacji Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

Materiały konferencyjne

27.07.2017 Konferencja nt. Międzyodrza

Pliki w formacie Microsoft PowerPoint (ppt, pptx)

15.12.2017 Konferencja nt. Międzyodrza

Pliki w formacie Microsoft PowerPoint (ppt, pptx)

24.05.2018 Konferencja nt. Międzyodrza

Pliki w formacie Microsoft PowerPoint (ppt, pptx)

novinha negra dando o cu meyzo.mobi xvideos puteiro videos do estrupo coletivo theindiansex.info porno no funk crente safadinha hotmoza.mobi video porno de mulheres famosas brasileira gritando de prazer homeindiansex.mobi xvideo amigo loiras de lingerie desipornx.mobi imagens de novinhas dando a buceta videos de teste de fidelidade ultraindiansex.info so as bucetinha contos eróticos gay pai e filho indianassvideos.mobi baixaki videos porno virgem x videos hardindianvideos.info porno amador xvideos assistir canal porno online sextubedesi.me porno 2 mulher e 1 homem fodendo a três topindian.pro xbvideos big macky videos pornowap.mobi fodendo na praia japonesa dando pro cachorro realpornmovies.net homens mostrando o pênis porno fraga pronhub.pro atrizes morenas brasileiras viva tube indianporncave.mobi safadas metendo fudendo a negrinha 2beeg.mobi videos pornos brasileiro
Skip to content