Warning: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/astra/header.php on line 1
Informacje podstawowe – Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Informacje podstawowe

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. z dniem 1 stycznia 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło zadania państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postawił w stan likwidacji państwową jednostkę budżetową Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (Zarządzenie nr 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły).

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje jako komórka organizacyjna w strukturach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będącego jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Aktualnie Biuro działa m.in. na podstawie:

 • Umowy Pożyczki zawartej 11 maja 2007 między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 7436 POL) na częściowe sfinansowanie, Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry,
 • Umowy Pożyczki zawartej 10 września 2015 r. między Rzeczpospolita Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 POL) na częściowe finansowanie Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”,
 • Zarządzenia nr 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia realizacji zadań państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Zarządzenia nr 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,
 • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. j.t. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506),
 • Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządzenie nr 80/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Do zakresu działania Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły  należy w szczególności:

 • Realizacja zadań określonych w Umowie Pożyczki, zgodnie z zarządzeniami, decyzjami i wytycznymi Komitetu Sterującego Projektu, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (dalej w skrócie „Bank Światowy”)  oraz Banku Rozwoju Rady Europy (dalej w skrócie „BRRE”),
 • Zarządzanie w zakresie umów zawartych w celu realizacji Projektów,
 • Zarządzanie zadaniami Jednostek Realizujących Projekt oraz Jednostek Wdrażających (dalej zwanych łącznie: „Jednostkami Realizującymi Projekty”), w zakresie realizacji zadań wchodzących w skład Projektów,
 • Pomoc techniczna i wspieranie Jednostek Realizujących Projekty w realizacji zadań wchodzących w skład Projektów, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Światowego dotyczących zamówień, ochrony środowiska i spraw społecznych,
 • Organizacja szkoleń dla Jednostek Realizujących Projekty z zakresu zagadnień związanych z realizacją Projektów,
 • Przygotowanie rocznych programów prac w ramach Projektów i ocena ich postępu,
 • Nadzorowanie prac w ramach Projektów i ocena ich postępu,
 • Bieżąca kontrola i monitorowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektów oraz współudział w zarządzaniu środkami finansowymi Projektów,
 • Sprawozdawczość, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Światowego, BRRE oraz Komitetu Sterującego kwartalnych raportów z realizacji Projektów,
 • Wsparcie merytoryczne i formalne w procesie wnioskowania o dokonywanie wypłat środków finansowych w ramach Projektów, zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Umowie Pożyczki oraz innych przepisach prawa krajowego,
 • Wspieranie lub realizacja działań w zakresie przygotowania nowych zadań związanych ze strategią przeciwpowodziową na obszarze kraju, a wynikających z realizacji Projektów,
 • Bieżąca współpraca z Bankiem Światowym i BRRE, w tym m.in. prowadzenie korespondencji dotyczącej Projektów, organizacja wizyt przedstawicieli Banku Światowego i BRRE i misji nadzorujących, udział w tych wizytach i misjach,
 • Wykonanie innych zadań określonych w Umowie Pożyczki oraz innych zadań zleconych przez Prezesa Wód Polskich, związanych z realizacją Projektów.

Historia działalności Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO. Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia
4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana, która organizacyjnie usytuowała BKP jako państwową jednostkę budżetową podlegającą Ministerstwu Środowiska (Minister Środowiska był właściwy ds. działu administracji rządowej: „gospodarka wodna”). 10 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem przydzielił kierowanie działem gospodarka wodna Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozporządzenie to weszło w życie 12 stycznia 2018 r. z dniem obowiązywania od 9 stycznia 2018 r. W wyniku tych zmian, BKP OPDOW stało się państwową jednostką budżetową podległą pod Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Z dniem 1 stycznia 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjął jednak decyzję o likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły i zdecydował o utworzeniu Biura w ramach struktur Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

novinha negra dando o cu meyzo.mobi xvideos puteiro videos do estrupo coletivo theindiansex.info porno no funk crente safadinha hotmoza.mobi video porno de mulheres famosas brasileira gritando de prazer homeindiansex.mobi xvideo amigo loiras de lingerie desipornx.mobi imagens de novinhas dando a buceta videos de teste de fidelidade ultraindiansex.info so as bucetinha contos eróticos gay pai e filho indianassvideos.mobi baixaki videos porno virgem x videos hardindianvideos.info porno amador xvideos assistir canal porno online sextubedesi.me porno 2 mulher e 1 homem fodendo a três topindian.pro xbvideos big macky videos pornowap.mobi fodendo na praia japonesa dando pro cachorro realpornmovies.net homens mostrando o pênis porno fraga pronhub.pro atrizes morenas brasileiras viva tube indianporncave.mobi safadas metendo fudendo a negrinha 2beeg.mobi videos pornos brasileiro
Skip to content