Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Pracownicy BKP

Katarzyna Krysiak

Specjalista ds. administracyjnych biura

Iwona Pawłowska

Główny Księgowy

Skip to content