Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

DOKUMENTY

Podręcznik Operacyjny Projektu

Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi

Ramowy dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskiwania Nieruchomości

Plan Realizacji Zamówień

Aktualnie obowiązujący:

Archiwalne:

Ekspertyzy i opracowania

Sprawozdania finansowe BKP

za rok 2018:

Plany Zarządzania Środowiskiem

Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi

 • Załącznik 5. Mapa lokalizacji Zadania:
 • Załącznik 6. Mapa lokalizacji Zadania na tle obszarów chronionych:
 • Załącznik 7. Obszary potencjalnego zagrożenia powodziowego:
 • Załącznik 8. Tereny wyłączone z obszarów potencjalnego zagrożenia powodziowego:

Aneks do planu zarządzania środowiskiem

PZŚ dla kontraktu 1B.1/1 (a) Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyc-kiej – Etap II

 • Załącznik 5 - Mapy lokalizacji Zadania:
 • Załącznik 6 - Plany sytuacyjne ostróg:
 • Załącznik 8 - Raporty z konsultacji społecznych:

PZŚ dla kontraktu 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

Aktualizacja planu zarządzania środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

PZŚ dla kontraktu 1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie – Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól

PZŚ dla Kontraktu 1B.6: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Zadanie 1.B6/2: Wężyska – Chlebowo

PZŚ dla Kontraktu 1.B7: WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław

PZŚ dla Kontraktu 1C.1: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga (Słubice)

PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów - PZŚ uwzgledniający uaktualnioną decyzję środowiskową

Projekt aneksu do planu zarządzania środowiskiem

Aneks do planu zarządzania środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu 2A.1/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki

Projekt aneksu do planu zarządzania środowiskiem

PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów

PZŚ dla Kontraktu 2A.2/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice

PZŚ dla Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

PZŚ dla Kontraktu 3A.3 Odcinek 4 - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

PZŚ dla Kontraktu 3B.1: Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

 • Załącznik 6 - Mapa lokalizacji Zadania na tle obszarów chronionych
 • Załącznik 7 - Obszary potencjalnego zagrożenia powodziowego
 • Załącznik 8 - Tereny wyłączone z obszarów potencjalnego zagrożenia powodziowego

PZŚ dla Kontraktu 3B.2: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu

PZŚ dla Kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

PZŚ dla Kontraktu 3.D1: Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu

PZŚ dla Kontraktu 3D. 2/1: Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

PZŚ dla Kontraktu 3D. 2/2: Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów

Projekty Planów Zarządzania Środowiskiem

Projekt PZŚ dla Kontraktu 1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

Projekt PZŚ dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

 • Projekt Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy Załącznik 1 - Plan działań łagodzących

Projekt PZŚ dla Kontraktu 1B.3/2 Etap II - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

Projekt PZŚ dla Kontraktu 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo

Projekt PZŚ dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą

Projekt PZŚ dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie

Projekt PZŚ dla Kontraktu 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Kontrakt na Roboty 3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 1, Kontrakt na Roboty 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 2

Plany Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

PPNiP dla Kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze: Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II

 • Mapy lokalizacji zadania:

PPNiP dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

PPNiP dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

PPNiP dla Kontraktu 1B.6: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie

PPNiP dla Kontraktu 1B.7: WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław

PPNiP dla Kontraktu 1C.1: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

PPNiP dla Kontraktu 2A.1/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów

PPNiP dla Kontraktu 2A.1/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki

PPNiP dla Kontraktu 2A.2/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów

PPNiP dla Kontraktu 2A.2/2: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice

PPNiP dla Kontraktu 3A.1: Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

PPNiP dla Kontraktu 3A.3: Odcinek 4 - prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko

PPNiP dla Kontraktu 3B.1: Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

PPNiP dla Kontraktu 3B.2: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu

PPNiP dla Kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega – etap 1 (Wisła 1)

PPNiP dla Kontraktu 3D.1: Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. „San III – rozbudowa lewego wały rzeki San w km 0+000– 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”

PPNiP dla Kontraktu 3D.2/1: Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

Projekty Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

Projekt PPNiP dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

 • Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

Projekt PPNiP dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

 • Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

Projekt PPNiP dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

Projekt PPNiP dla Kontraktu 1B.5/2 – Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą

Projekt PPNiP dla Kontraktu 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

Raporty końcowe z realizacji Planów Zarządzania Środowiskiem

Raport końcowy z realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

 • Kontrakt 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1) Zadanie: „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzegu (Skalna Góra) do Kocmierzowa (granica woj. podkarpackiego i swietokrzyskiego)”

Raporty końcowe z realizacji Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń

Raport końcowy z realizacji Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

 • Kontrakt 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1) Zadanie: „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzegu (Skalna Góra) do Kocmierzowa (granica woj. podkarpackiego i swietokrzyskiego)”

Materiały konferencyjne

27.07.2017 Konferencja nt. Międzyodrza

Pliki w formacie Microsoft PowerPoint (ppt, pptx)

15.12.2017 Konferencja nt. Międzyodrza

Pliki w formacie Microsoft PowerPoint (ppt, pptx)

24.05.2018 Konferencja nt. Międzyodrza

Pliki w formacie Microsoft PowerPoint (ppt, pptx)

Skip to content