Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Wspólna misja Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy
nadzorująca postęp wdrażania Projektu,
Sandomierz, Tarnobrzeg, Kraków, Wrocław, Kotlina Kłodzka, Słubice, Chlewice, Gryfino, Szczecin

Warszawa, 10-20 września 2018 r.

Skip to content