Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Szkolenie obejmujące tematykę działań łagodzących i monitorujących PZŚ
w kontekście kontraktów na usługi wsparcia technicznego i na roboty budowlane
w Projekcie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

Trzebnica 6 - 7 września 2017r.

Skip to content