Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Szkolenie obejmujące tematykę pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (PPNiP/RAP)
w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Trzebieszowice, 17-18 maja 2017 r.

Skip to content