Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Szkolenie obejmujące tematykę zarządzania kontraktem Konsultanta Wsparcia Technicznego
w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Trzebnica, 25-26 stycznia 2017r.

Skip to content