Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Szkolenie obejmujące tematykę współpracy Jednostek Realizujących Projekt
z Konsultantem Wsparcia Technicznego
oraz raportowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Trzebnica, 26-27 października 2016r.

Skip to content