Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Wspólna misja nadzoru Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy

26 września – 8 października 2016 r.

Skip to content