Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Warsztaty dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej,
oceny wniosków prekwalifikacyjnych
i ofert złożonych w procesie wyłaniania wykonawców robót budowlanych
w trybie procedury ICB oraz oceny ofert złożonych
w procesie wyboru konsultantów wsparcia technicznego

Długopole-Zdrój, 12-13 maja 2016r.

Skip to content