Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Szkolenie obejmujące tematykę raportowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły

Trzebnica, 5-6 kwietnia 2016 r.

Skip to content