Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Warsztaty obejmujące tematykę zarządzania finansowego w świetle wymagań Banku Światowego

1-2 grudnia 2015 r., Trzebnica

Skip to content