Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń
na cele inwestycyjne (RAP) oraz zarządzania środowiskiem (EMP)

Trzebnica 17-18 listopada 2015 roku.

Skip to content