Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

DOKUMENTY

Plan Realizacji Zamówień

Aktualnie obowiązujący:

Archiwalne:

Plany Zarządzania Środowiskiem

A1-1 Budowa zbiornika w ramach Komponentu A: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder):

B3-1 Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)

B3-2 Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia rz. Odry

Skip to content