Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

OGŁOSZENIA

2020-01-14

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ) Każdy zainteresowany może: 

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 15.01.2020 r. do dnia 05.02.2020 r. (włącznie), w siedzibie

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w dniach roboczych od godziny 9:00 do 14:00,
  • Nadzór Wodny w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
  • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 15.01.2020 r. do 05.02.2020 r. (włącznie).  

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Ewa Uczniak-Grzanka tel. +48 12 62 84 209, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209). 

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 06.02.2020 r. o godzinie 15:00 w Sali lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100  Tarnów odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót (m.in. tablica ogłoszeń na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych SEMAFOR). 

Dokumenty do pobrania

2019-12-19

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymogami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontraktu 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów (powiat Miasto Tarnów, gmina Miasto Tarnów, powiat tarnowski, gmina Tarnów, gmina Wierzchosławice) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 19.12.2019r. do dnia 07.01.2020r. (10 dni roboczych), w siedzibie:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój nr 208, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów w dniach roboczych od godziny 10:00 do 13:00,
  • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30; 

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 19.12.2019r. do dnia 07.01.2020r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz i Małgorzata Myrta, tel.+12 62 84 208).

W dniu 09.01.2020r. o godzinie 16:00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Gazeta Krakowska –najpopularniejsza gazeta regionu Małopolski), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie (Nadzór Wodny w Tarnowie), Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

2019-11-22

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. 

Pełna treść Obwieszczenia została opublikowana poniżej wraz z załącznikami:

2019-08-21

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 2 września 2019 r.

2019-08-07

PUNKT INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących suchych zbiorników przeciwpowodziowych będących w budowie w: Boboszowie, Roztokach, Szalejowie Górnym, Krosnowicach prowadzony jest punkt informacyjny.

2019-07-06

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

2019-07-06

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

2019-05-20

INFORMACJA PRASOWA

Komunikat prasowy – spotkanie w Międzylesiu 17 maja 2019 r.

2018-12-07

OFERTA PRACY

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko Dyrektora Projektu
Termin składania ofert: 7 stycznia 2019 r.

2018-02-12

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty do spraw administracyjnych
Termin składania ofert: 19 lutego 2018 r.

2018-01-04

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania dla kontraktu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły nr OVFMP 5.7.1: Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa.

2017-06-20

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 3 lipca 2017 r.

2017-04-03

OFERTA PRACY

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko dyrektora Projektu dla Projektów ochrony przeciwpowodziowej.
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r.

2016-09-09

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego księgowego
Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

2016-09-09

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:
Specjalisty ds. zamówień
Specjalisty ds. budowlanych
Specjalisty ds. księgowych

Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

2016-08-07

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. administracyjnych
Termin składania ofert: 24 sierpnia 2016 r.

2016-07-12

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. hydrotechnicznych
Termin składania ofert: 21 lipca 2016 r.

2016-07-01

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego Księgowego
Termin składania ofert: 18 lipca 2016 r.

2016-04-26

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:

  • specjalisty ds. zamówień,
  • specjalisty ds. budowlanych.
  • specjalisty ds. księgowych.

Termin składania ofert: 18 maja 2016 r.

2016-04-21

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:

  • Specjalisty ds. hydrotechnicznych.

Termin składania ofert: 2 maja 2016 r.

2015-08-29

OBWIESZCZENIE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń (RAP) dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie RZGW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

2015-08-29

OBWIESZCZENIE

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń pod nazwą „RAP – RESETTLEMENT ACTION PLAN DZIAŁAŃ – Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe” dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie DZMiUW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

2015-08-27

Plan działań (RAP)
Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ubiega się o finansowanie w kwocie 460 mln EUR z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOiW) i zamierza wykorzystać część środków na płatności za towary, roboty budowlane, powiązane usługi konsultingowe, które będą zamawiane w ramach tego Projektu. Projekt będzie współfinansowany z kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), środków unijnych Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Skip to content