Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

KONTAKT

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

al. Jaworowa 9-11
53-123 Wrocław
Polska

tel. +48 71 787 86 90
fax: +48 71 787 86 95
e-mail: pcu@odrapcu.pl

SKARGI I WNIOSKI

Skontaktuj się z nami

strona ma charakter wyłącznie informacyjny

Skip to content