Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Konsultanci BKP

Piotr Suproń​

DYREKTOR PROJEKTU


Piotr.Supron@wody.gov.pl

Anna Sieradzka

Z-ca Dyrektora Projektu

Kamila Anklewicz

Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Wiesław Barczyński

Specjalista ds. operacyjnych

Henryk Batko

Specjalista ds. IT

Krzysztofa Czarnota-Bazior

Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
na cele inwestycyjne w Komponencie 3


Krzysztofa.Czarnota-Bazior@wody.gov.pl

Aneta Drożdz

Specjalista ds. kontroli finansowej

Leszek Greszta

Tłumacz

Beata Kondel

Specjalista ds. zarządzania Komponentem 3


Beata.Kondel@wody.gov.pl

Tomasz Korf

Specjalista ds. obsługi Systemu Informowania
i Monitoringu Projektu


Tomasz.Korf@wody.gov.pl

Małgorzata Kozłowska

Specjalista ds. koordynacji

Paweł Kryjan

Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
na cele inwestycyjne

Dorota Kuchar

Główny Specjalista ds. księgowości


Dorota.Kuchar@woda.gov.pl

Monika Mas

Specjalista ds. zamówień w Komponencie 3


Monika.Mas@wody.gov.pl

Kamila Mazurkiewicz

Młodszy Specjalista ds. zarządzania środowiskiem

Karol Miąsko

Specjalista ds. środowiska w Komponencie 3


Karol.Miasko@wody.gov.pl

Jerzy Niedbała

Specjalista ds. hydrotechnicznych

dr inż. Bogdan Nowak

Specjalista ds. Systemu Monitoringu i Osłony Kraju

Klaudia Piątek

Specjalista ds. komunikacji społecznej

Joanna Piątek-Glinkowska

Młodszy Specjalista ds. zamówień

dr inż. Janusz
Stanisławski

Specjalista ds. środowiskowych

Małgorzata Wysocka

Specjalista ds. administracyjnych


Malgorzata.Wysocka@wody.gov.pl

Jadwiga Zielińska

Specjalista ds. księgowości

Casus Juris

Obsługa prawna

Skip to content