Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Konsultanci BKP

Piotr Suproń​

DYREKTOR PROJEKTU

Witold Krochmal

Dyrektor Biura

Kamila Anklewicz

Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Wiesław Barczyński

Specjalista ds. operacyjnych

Henryk Batko

Specjalista ds. IT

Krzysztofa Czarnota-Bazior

Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
na cele inwestycyjne w Komponencie 3

Aneta Drożdz

Specjalista ds. kontroli finansowej

Leszek Greszta

Tłumacz

Beata Kondel

Specjalista ds. zarządzania Komponentem 3

Marek Kończak

Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
na cele inwestycyjne

Tomasz Korf

Specjalista ds. obsługi Systemu Informowania
i Monitoringu Projektu

Małgorzata Kozłowska

Specjalista ds. koordynacji

Paweł Kryjan

Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości
na cele inwestycyjne

Dorota Kuchar

Główny Specjalista ds. księgowości

Monika Mas

Specjalista ds. zamówień w Komponencie 3

Kamila Mazurkiewicz

Młodszy Specjalista ds. zarządzania środowiskiem

Karol Miąsko

Specjalista ds. środowiska w Komponencie 3

Jerzy Niedbała

Specjalista ds. hydrotechnicznych

dr inż. Bogdan Nowak

Specjalista ds. Systemu Monitoringu i Osłony Kraju

Mirosław Paszczyk

Specjalista ds. konstrukcyjno – budowlanych

Joanna Piątek-Glinkowska

Młodszy Specjalista ds. zamówień

Anna Sieradzka

Z-ca Dyrektora Projektu

dr inż. Janusz Stanisławski

Specjalista ds. środowiskowych

Małgorzata Wysocka

Specjalista ds administracyjnych

prof. Janusz Zaleski

Specjalista ds. nowych projektów

Jadwiga Zielińska

Specjalista ds. księgowości

Casus Juris

Obsługa prawna

Skip to content