Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

CONTACT

Odra Vistula Flood Management Project Coordination Unit
al. Jaworowa 9-11
53-123 Wrocław
Poland

NIP: 8992710989
REGON: 021453018

tel. +48 71 787 86 90
fax: +48 71 787 86 95
e-mail:
pcu@odrapcu.pl

Complaints and requests

Contact with us

All material provided on the site is intended for informational purposes only.

Skip to content